Bofællesskab på vej

Foreningen er den juridiske ramme om et bofællesskab på vej

Stift en forening og få vedtægterne på plads tidligt i processen. Så har det kommende bofællesskab en juridisk ramme at arbejde i. Og de helt grundlæggende værdier er lagt fast

 

”Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde senest to uger efter, at medlemmets ønske om et møde er kommet til hans kundskab,” læser dirigenten op.

Foreningen Staldhusenes Venner er i fuld gang med den stiftende generalforsamling, der er første trin, når en ny forening skal sættes i verden. Deltagerne skal afgøre både store og små spørgsmål. 

Debatten bølger om det forslag til vedtægter, som de 16 deltagere har liggende foran sig på bordet. Furesø Kommunes Kulturcenter lægger hus til.

Staldhusenes Venner gør klar til at stifte den forening, der er rammen om arbejdet.

Stift en forening så tidligt som muligt

”Få stiftet en forening, så tidligt som muligt.” 

Sådan lyder rådet fra advokat Line Barfoed. Hun har gennem årene har været advokat for mange bofællesskaber. Både dem på vej og dem, som står færdige. 

Foreningen giver en juridisk ramme om projektet. Og deltagerne bliver tvunget til at forholde sig til, hvad de vil. 

Foreningens formål er et vigtigt spørgsmål, den fremtidige forening skal afklare. Formålet udstikker retningen. Skal vi bo i byen eller på landet. Skal det være olle-kolle eller aldersblandet. Skal økologi og bæredygtighed være grundlaget.

”Nogle falder fra i den proces. Men så ved fællesskabet, hvad det vil. Og dem der er tilbage, er enige om, hvad foreningen arbejder hen mod,” siger Line Barfoed.

Indmeldelsesgebyr og kontingent giver næring til diskussion på generalforsamlingen i Staldhusenes Venner. Er gebyr og kontingent vejen til, at foreningen kun får medlemmer, der bidrager aktivt til processen? Synspunkterne er mange en søndag eftermiddag i april. 

Diskussionen afføder debat, om formålet med foreningen er, at starte et bofællesskab på en helt bestemt grund medlemmerne har kig på. Eller om det kunne ligge et andet sted.

Der findes også juridiske personer

Når vedtægterne er fastlagt på den stiftende generalforsamling, er foreningen stiftet. 

En forening er det, jurister kalder en juridisk person. Som kan oprette en bankkonto. Indgå aftaler med rådgivere. Og repræsentere medlemmerne overfor kommuner og andre, som foreningen skal i dialog med, inden bofællesskabet står klar. 

En juridisk person kan lave aftaler med andre og eje ting på samme måde, som vi hver især som almindelige mennesker kan indgå aftaler og eje. 

Køber foreningen en computer, er det foreningen, der ejer den. Ikke dens medlemmer. Computeren bliver ved med at tilhøre foreningen, også selvom hvert eneste medlem bliver skiftet ud. 

”Når foreningen er stiftet, er der et grundlag at præsentere for andre. Og hvis man skal ud og forhandle, har man den juridiske ramme på plads til det,” siger Line Barfoed.

Vedtægterne udstikker spillereglerne for den nyslåede forening. De bliver lagt fast på den stiftende generalforsamling.

Vedtægterne er foreningens grundlov

I vedtægterne står det sort på hvidt, hvornår der skal indkaldes til generalforsamling. Hvordan foreningen vælger sin bestyrelse, og hvordan bestyrelsen kan handle på vegne af foreningen. 

Regler om hvordan foreningen træffer beslutninger, og hvordan nye medlemmer melder sig ind, og hvordan foreningen kan opløses, er også at finde i vedtægterne.

Det er Line Barfoeds erfaring, at der er stor forskel på, hvor meget de vordende bofællesskaber gør ud af vedtægterne. Nogle bruger tid på at vende og dreje detaljerne i hver en paragraf. Andre lever med, at ikke alle sten er vendt. 

”Brug tiden på formålet, og hvad det er, I vil. I skal ikke bruge kræfter og penge til advokat på detaljerne,” siger Line Barfoed.

Generalforsamlingens yngste deltager, en lille dreng på et halvt års tid, knokler på med at mase sine forældres eksemplar af vedtægterne ind i munden. 

Imens er diskussionen blandt hans kommende bofæller gledet tilbage til det grundlæggende spørgsmål. Om formålet med foreningen er at starte et bofællesskab eller at starte et bofællesskab på en helt bestemt grund. Debatten munder ud i, at formålet er at etablere et bofællesskab. Beliggenheden må afklares senere.

Staldhusene arbejder nu på at etablere sig på den tidligere flyvestation i Værløse.

 

Tekst og foto: Janni Rose Christensen